Etablering:

Foreningen Norden blev grundlagt i København 1919. Unionen mellem Norge og Sverige var opløst i 1905, Første Verdenskrig 1914-18 var overstået. Et Europa ødelagt af krig.
Vi i de skandinaviske lande søgte sammen om vor nordiske arv – litteraturen, musikken og malerkunsten. Mange unge fandt sammen, da flere af vore organisationer sendte unge på videre uddannelse i de andre nordiske lande. Sproget kunne vi overkomme.

Mange byer fulgte med, og antagelig kom Frederikshavn med i 1935 – noget skriftligt derom har vi ikke, og den første forening gik i sig selv igen, men genopstod under Anden Verdenskrig.
I efteråret 1941 sendte man bud efter generalsekretær, oberstløjtnant Helge Bruhn for at få hjælp til dette. 18. marts 1942 kom Helge Bruhn igen til Frederikshavn, og man startede en hvervningskampagne.
11. marts 1943 afholdtes der møde på Hoffmans Hotel. Der rejstes en bestyrelse, som kom til at bestå af skoleinspektør H.A.Holt, toldforvalter Fr. Rasmussen, togfører F.A.Jensen, lærer Ove Krusell og overassistent Jønsson.
I 1944 havde man allerede 276 medlemmer, men det kneb med at finde lokaler.

Om venskabsbyer:

Ude i landet var Thistedafdelingen den første, der etablerede venskabsbyforbindelse med Uddevalla og Skien.
Frederikshavn fik Borlænge i Sverige som venskabsby i 1945-46. Dato mangler. I 1946-47 kommer Larvik i Norge, Hyvingen i Finland og Vestmanna på Island. Ingen datoer. I 1949 udskiftedes Hyvingen med Jyvaskyla, som så senere blev erstattet med Rovaniema.

Venskabsbybesøgene kom i fast gænge i 70erne. Besøgene fra og i Larvik og Borlænge er jævnlige. Med Rovaniema er der kun forbindelse pr. mail.

Om Nordisk Råd:

Nordisk Råd, samarbejdsorgan for de nordiske parlamenter og regeringer, blev dannet i 1952 med Danmark, Sverige, Norge og Island som medlemmer. Senere fulgte Finland i 1955, Færøerne og Åland i 1970 og Grønland i 1984.
Rådet mødes mindst én gang om året og består af 87 parlamentsmedlemmer fordelt på 4 grupper (efter politisk tilhørsforhold) samt de ministre, der udpeges til at deltage (uden stemmeret). Har bl.a. vedtaget et fælles nordisk arbejdsmarked i 1954, en nordisk pasunion, samt har stået for oprettelsen af Nordisk Ministerråd, som er et samarbejdsorgan for de nordiske regeringer (oprettet i 1970). Repræsentanter for Færøernes, Ålands og Grønlands hjemmestyrer deltager.
Ministerrådet sørger bl.a. for at udføre Nordisk Råds beslutninger og for at koordinere aktuelle samarbejdsprojekter.

Nordisk Råds litteraturpris er givet siden 1962. Prisen er p.t. på dkr. 350.000.

Hvem har været formænd for Lokalafdelingen? 

1961-74: Viggo Møller-Lassen
1974-77: Kirsten Molkte
1977-79: Arne Mayntzhusen
1979-87: Svend A. Mogensen
1987-92: Hanne Christensen
1992-94: Carsten Mørup
1994-96: Fritz Overgaard
1996-    : Karin Arveschoug Jensen