Revideret program 2021

Tilmeldinger til arrangementer sendes (hvis ikke andet er nævnt) til formand Karin Arveschoug Jensen karinarveshoug@gmail.com.

 Litteraturmøderne i Sognehuset januar, februar og marts er aflyst. Deltagerne er orienteret.

GENERALFORSAMLING 22. februar AFLYSES og flyttes til 26. APRIL kl. 20.00 -22.00. Læs nedenfor.

Litteraturmøde 12. april i Sognehuset. Mødetidspunkt ændret til 14.30-16.30. Kaffe og brød 10,- kr.

  1. april kl. 17.00. Kredskultur-arrangement i Det Grønlandske Hus, Vesterbro 79, Aalborg.

Foredrag ved Gorm Houlberg, pens. kaptajn og lods i krydstogtskibene om Grønlands- sejllads. Der indgår et lækkert måltid i programmet. Pris 75.-

  1. april kl. 20.00-22.00 generalforsamling.

Foredrag v/pastor emeritus C.C. Jessen. Oplæg til vores fra sommeren 2020 udsatte tur til Sønderjylland samt generalforsamling. Ost og rødvin i Sognehuset.

3.  maj kl. 14.30-16.30 Afslutning Litteraturmøder i Sognehuset. Kaffe og brød 10,- kr.

8. maj kl. 11.00 – 11.30. Lørdagskoncert med organist Thomas Kursch. Der spilles nordisk orgelmusik i Frederikshavn Kirke. Ingen tilmelding.

10. maj Endags madpakketur til Hirsholmene.
I maj er tejsten og splitternen ankommet. Vi har Kurt Rasmussen med omkring den ornitologiske opgave på øen. Medbring en lækker madpakke og drikkevarer til turen. Praktisk påklædning er påkrævet. Maksimum 12 deltagere. Nærmere detaljer om klokkeslæt og mødested opgives ved tilmeldingen til Aase Christensen, 5196 5055 senest 1. maj 2021. Pris 145 kr. med forbehold for mindre prisstigning.

29.maj.  Udflugt til Planetstien rundt om Møllesøen i Klokkerholm. Tag madkurv med. Borde og bænke forefindes. Fælleskørsel arrangeres. Der findes P-plads v/kirken.

Af hensyn til samkørsel ønskes tilmelding senest 20. maj til Kirsten Brøns 9846 0261 eller mail: kabroens@privat.dk

 

Foråret 2021. Heldagstur om Skjern Å projektet i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.

Pris, sted og tilmelding følger senere.

 

  1. – 15. juni Sønderjyllandstur 2021.
    Vi overnatter på Agerskov Kro og skal opleve Dybbølmuseet, Klokke og skolemuseet i Over Lerte. Vandring i Christiansfeld med guide. Besøg i den nye museumsafdeling til Frøslev museet. Grænsemuseet. Hele vejen god mad. Pris følger.

Tilmelding senest 1. maj til Karin A. Jensen på 2321 7769 eller mail karinarveshoug@gmail.com

 

  1. august kl. 10.00-15.30 Kredsudflugt til Sæby. Arrangementet er under udarbejdelse, men omfatter Nellemanns Have og Sæby Kirke. Frokost Jacobs Fiskerestaurant samt besøg på Sæbygård.
    Pris og tilmelding følger i mail til foreningens medlemmer efter detailplanlægning.

Der tages forbehold for ændringer.

Foreningen Nordens konto i Nordjyske Bank: 8090-0001321150

Medlemmerne er de bedste ambassadører. Har du kendskab til nogen, der kunne tænke sig at deltage i et eller flere af arrangementerne, så fortæl dem, at de er velkomne.

BESTYRELSESMEDLEMMER:

Formand Karin Arveschoug Jensen, karinarveshoug@gmail.com  tlf. 2321 7769

Næstformand Kirsten Brøns, kabroens@privat.dk tlf. 9846 0261 / 2483 3182

Sekretær Aase Christensen – kontakt formanden

Litteraturkredsene: Grete Nielsen, wa-ti@mail.dk  tlf. 9842 1301

Annie Bregnhøj – annieogwilly@gmail.com tlf. 2970 1276

Karen B. Mortensen – karenmortensen45@gmail.com  tlf. 5059 2567

Kasserer Ophelia Henriksen – ophie@webspeed.dk tlf. 3026 4536

Suppleanter: Ulla Skou og Birgitte Madsen.

Program 2020-21