Bemærk: denne underside om lokalafdelingens historie afventer en opdatering af indholdet

Lokalafdelingens medlemstal

opgjort pr. 31. december for perioden 2001 – 2021.

Lokalafdelingens etablering

Lokalafdelingen i Frederikshavn menes at være dannet i 1935 – noget skriftligt derom har vi ikke, og den første forening gik i sig selv igen, men genopstod under Anden Verdenskrig.
I efteråret 1941 sendte man bud efter Foreningen NORDENs generalsekretær, oberstløjtnant Helge Bruhn, for at få hjælp til (gen)etablering af en lokalafdeling. 18. marts 1942 kom han til Frederikshavn, og man startede en hvervekampagne.
11. marts 1943 afholdtes der møde på Hoffmans Hotel. Der rejstes en bestyrelse, som kom til at bestå af skoleinspektør H. A. Holt, toldforvalter Fr. Rasmussen, togfører F. A. Jensen, lærer Ove Krusell og overassistent Jønsson.
I 1944 havde man allerede 276 medlemmer, men det kneb med at finde lokaler.

Lokalafdelingen i Sæby …?

I 2015 blev de to lokalafdelinger for Frederikshavn og Sæby sammenlagt.

Lokalafdelingens formænd

1996 –Karin Arveschoug Jensen
1994 – 96Fritz Overgaard
1992 – 94Carsten Mørup
1987 – 92Hanne Christensen
1979 – 87Svend A. Mogensen
1977 – 79Arne Mayntzhusen
1974 – 77Kirsten Molkte
1961 – 74Viggo Møller-Lassen

Lokalafdelingen i Sæby …?

Venskabsbyer

Frederikshavn fik Borlänge i Sverige som venskabsby i 1945-46.
I 1946-47 kommer Larvik i Norge, Hyvingen i Finland og Vestmanna i Island.
I 1949 udskiftedes Hyvingen med Jyväskylä, som så senere blev erstattet med Rovaniema.

Venskabsby-besøgene kom i fast gænge i 70erne. Besøgene fra og i Larvik og Borlänge er jævnlige.
Med Rovaniema er der kun forbindelse pr. mail.

Lokalafdelingen i Sæby …?

Kommende begivenheder